ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

forotexnikes ypiresies

Η λογιστική εταιρία TaxAction σας προσφέρει μια σειρά από φοροτεχνικές υπηρεσίες όπως:

  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα µε τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων.
  • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.
  • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων.

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, σε μια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, όπου το φορολογικό καθεστώς αλλάζει συνεχώς με νέους νόμους και διατάξεις, οι επιχειρήσεις πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να εναρμονιστούν σωστά, αξιόπιστα και έγκαιρα, με στόχο την πρόληψη απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις, πρόσθετοι φόροι.

Το φοροτεχνικό τμήμα της TaxAction, επιτυγχάνει την άμεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, µε αποτέλεσμα να είναι σε θέση να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούμενου πολίτη, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρμονισμένο µε την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

​​
λογιστησ αθηνα