ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ypiresies misthodosias

Η λογιστική εταιρία TaxAction σας προσφέρει υπηρεσίες τήρησης και παρακολούθησης μισθοδοσίας προσωπικού:

  • Διαδικασία πρόσληψης νέων ατόμων σε μια επιχείρησή
  • Οικειοθελής αποχώρηση και απόλυση εργαζομένων (όλων των ειδών συμβάσεις πλήρης, μερικής, εκ περιτροπής απασχόληση)
  • Διαχείριση της μισθοδοσίας μιας επιχείρησης σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
  • Υποβολή μηνιαίας Α.Π.Δ. στο Ι.Κ.Α. και προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ.
  • Αντιμετώπιση ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ
  • Ένταξη σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ
  • Γνωστοποίηση ορών σύμβασης εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
  • Υπολογισμός επιδομάτων αδείας, Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων
  • Αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών, ετήσιου πίνακα προσωπικού, πίνακα αδειών και υπερωριών
​​
λογιστησ αθηνα